Brev nr 13.

Uden aarstal

Ja godt! Jeg vil ikke skjule det. Jeg kender en lille Schweizerpige, men det kan jo blive hvad det skal endnu. Ingen ved hvad Tiden bringer og hendes navn er Kasperina Kuonen, men vi er ikke forlovede eller andre slemme Ting. Vi kender hinanden fra Chernex. Det er alt og hvis I skriver til mig, da bedes i lade dette Emne ligge til en bedre Tid. Og maaske er denne Meddelelse specielt kun for Fader og Moder, hvis I synes som jeg,

(side 4)

saadan med mig og mine Sager. Jeg har baade for meget og for lidt her og for meget Hjemme, som ligger til ingen Verdens Nytte. Dette er mine Grunde. Moder skrev i sidste Brev,at hun gættede paa en lille Pige. Hvad vilde jeg ellers mellem alle de fine og hvorfor vil jeg ellers have mine Sager sendt til Schweiz, og det lader til at Moder forstaar mig bedre og bedre kan se paa Skriften.

Med venligste og kærligste Hilsen.

Eders Otto.

Forside
Rejse
  Breve

  Brev 13:
 
 Postkort
 Dagbog

Fotos
Kirkegade 3
Familiehistorie